Mobile menu
16 marca 2017

Konferencja naukowa z okazji jubileuszu urodzin Pana Profesora Leszka Garlickiego

Michał Piechota

W dniu 9 czerwca 2017 r. (piątek) w Sali Senatu i w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim odbędzie się uroczysta konferencja naukowa z okazji jubileuszu urodzin Pana Profesora Leszka Garlickiego organizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji pod tytułem „Rola prawnika w obronie państwa prawa”. W trakcie konferencji zostanie wręczona, przygotowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego, księga jubileuszowa.

Pan Profesor Leszek Garlicki jest jednym z najwybitniejszych polskich konstytucjonalistów, wieloletnim profesorom naszego Wydziału, wychowawcą wielu pokoleń studentów i autorem powszechnie cenionego podręcznika akademickiego. Ponadto pełnił on najwyższe stanowiska publiczne, w tym sędziego Trybunału Konstytucyjnego i sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konferencja, będzie znakomitą okazją do uhonorowania dostojnego Jubilata przez społeczność akademicką.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

11.00 – 11.30 Uroczyste otwarcie konferencji, Gaudeamus Igitur w wykonaniu Chóru Akademickiego UW
11.30 – 11.50 Przedstawienie życiorysu i dorobku naukowego prof. dra hab. Leszka Garlickiego –
prof. dr hab. J. Trzciński (UW)
11.50 – 12.10 „O wspólnych latach spędzonych na Uniwersytecie” – prof. dr hab. Tadeusz Ereciński i prof. dr hab. Marek Wierzbowski o prof. dr. hab. Leszku Garlickim
12.10 – 12.20 Uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej
12.20 – 12.40 Przemówienie Jubilata
12.40 – 13.15 Życzenia dla Jubilata/przerwa kawowa
13.15 – 14.15 Panel dyskusyjny pt. „Rola prawnikaw obronie państwa prawa”. Udział wezmą:
prof. dr hab. Stanisław Biernat (TK)
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf (SN)
prof. dr hab. Marek Safjan (TSUE)
14.15 – 15.00 Dyskusja
15.00 –16.00 Lunch

Zaproszenie w formacie PDF

EnglishGermanfrenchSpain