Mobile menu
background

dr Marcin Stębelski

marcinstebelski
e-mail: marcin.stebelski@gmail.com
telefon: 022 55-20-692

Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (2005) oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UW (2006). Od 2010 r. doktor nauk prawnych. W latach 2002-2006 stały współpracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2006-2011 ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Od 2011 r. asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Autor monografii „Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym” (Wyd. Sejmowe, Warszawa 2012), kilkudziesięciu opinii i opracowań oraz kilku artykułów poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego, w szczególności prawa parlamentarnego.

Zainteresowania badawcze:

  • prawo parlamentarne
  • organizacja i funkcje Sejmu
  • sądownictwo konstytucyjne
  • postępowanie przed sądem konstytucyjnym

Prowadzone zajęcia:

  • prawo konstytucyjne – ćwiczenia II r.
EnglishGermanfrenchSpain