Mobile menu
background

mgr Marcin Szwed

zubik
e-mail: marcinszwed@wp.pl

Konsultacje:

Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013 – dyplom z wyróżnieniem) oraz studiów LLM w dziedzinie prawa konstytucyjnego porównawczego na Central European University w Budapeszcie (2014 – dyplom z wyróżnieniem oraz nagroda dla najlepszego studenta programu). Od 2015 r. doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Zubika. Zatrudniony na stanowisku prawnika w Programie Spraw

Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 2015 r. aplikant radcowski w OIRP w Warszawie.

Zainteresowania badawcze:

  • prawo konstytucyjne porównawcze,
  • sądownictwo konstytucyjne,
  • prawa i wolności człowieka.

EnglishGermanfrenchSpain