Mobile menu

mgr Michał Piechota

PiechotaMichalCD2
e-mail: michal.k.piechota@wp.eu
telefon: 022 55-20-692

Notka biograficzna:

adwokat (niewykonujący zawodu). W 2011 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW, przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Zubika. Od 2012 roku pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego (Zespół Orzecznictwa i Studiów). Od 2013 r. do 2015 r. aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Zainteresowania badawcze:

  • sądownictwo konstytucyjne, w szczególności postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym
  • ustrój sądownictwa
  • system konstytucyjnych wolności i praw

Prowadzone zajęcia:

  • prawo konstytucyjne, ćwiczenia II rok
  • Konstytucyjne podstawy administracji publicznej (ćwiczenia na kierunku administracja)