Mobile menu

mgr Janusz Roszkiewicz

mgr Janusz Roszkiewicz
W 2016 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obroniwszy napisaną pod kierunkiem prof. UW dra hab. Leszka Boska pracę magisterską pt. „Osoba prawna jako podmiot wolności sumienia”. W trakcie studiów odbył staże m.in. w Trybunale Konstytucyjnym, Biurze Analiz Sejmowych i Parlamencie Europejskim w Brukseli. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dra hab. Marcina Wiącka na temat precedensu konstytucyjnego. Od 2016 r. jest asystentem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zainteresowania badawcze:
– bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez organy władzy publicznej
– praktyka ustrojowa współczesnych państw
– konstytucyjne aspekty walki z terroryzmem
– prawo medyczne
– wolność sumienia i wyznania

EnglishGermanfrenchSpain