mgr Patryk Kukliński

Notka biograficzna:

Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a także kryminologię (studia II stopnia) i dziennikarstwo (studia I i II stopnia), również na UW.

W październiku 2019 r. rozpoczął kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk prawnych i pozostaje doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Pod opieką prof. Marka Zubika przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki terapeutycznej izolacji osób po odbyciu kary, które zostały uznane za stwarzające zagrożenie dla społeczeństwa.

Zawodowe doświadczenia zdobywał w ramach praktyk w Trybunale Konstytucyjnym i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zainteresowania badawcze:

  • swoboda wypowiedzi, zwłaszcza artystycznej
  • wykonywanie kary pozbawienia wolności i środków zabezpieczających
  • ograniczenia wolności i praw człowieka