Aktualności

Egzamin ustny z prawa konstytucyjnego na kierunku Prawo

Informujemy, że egzamin z prawa konstytucyjnego w formie ustnej (w szczególności dla studentów posiadających indywidualną zgodę Dziekana, MISH, obcokrajowców oraz osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) przeprowadzony przez Kierownika Katedry odbędzie się w następujących terminach: Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej Dowiedz się więcej…

Wgląd do prac egzaminacyjnych z egzaminów poprawkowych z dn. 28 i 29.02.2024 – kierunek Administracja

Informujemy, iż istnieje możliwość wglądu do prac egzaminacyjnych z przedmiotów „Konstytucyjne podstawy administracji publicznej” i „Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej” (egzaminy z dn. 28 i 29.02.2024 r. przeprowadzone w grupach prowadzonych przez prof. M. Zubika). Termin i miejsce wglądu do Dowiedz się więcej…