Odszedł Prof. dr hab. Stanisław Gebethner

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dra hab. Stanisława Gebethnera, cenionego prawnika, politologa, wybitnego znawcę prawa wyborczego, długie lata związanego z Uniwersytetem Warszawskim.   Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy szczerego współczucia.   Kierownik, pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Sesja egzaminacyjna 2020/2021, kierunek Prawo

  Informujemy, iż zostały ustalone terminy egzaminów z przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Prawo, 2020/2021: 1) egzamin „przedterminowy”: 7 czerwca (poniedziałek), 12.00 – 12.45, 2) egzamin w sesji zasadniczej: 16 czerwca (środa),  12.00 – 12.45 (I tura), 13.00 – 13.45 (II tura).