Publikacje

Basic Income and Constitutionalism. Will Our Constitutions Bring Us UBIin the Foreseeable Future?

Autorzy: Marek Zubik, Jan Podkowik, Robert Rybski, Konrad Rydel

Publikacja jest efektem badań pracowników i doktorantów Katedry Prawa Konstytucyjnego poświęconych konstytucyjnym aspektom dochodu podstawowego. Rozdziały stanowią część monografii zbiorowej przygotowanej przez Freiburg Institute for Basic Income Studies (FRIBIS).

Nasza konstytucja. Ustrój III RP lat 2015-2022

Redakcja naukowa: Marek Zubik, Jan Podkowik

Publikacja jest efektem pracy doktorantów w Katedrze Prawa Konstytucyjnego oraz studentów działających w KNPK „Legislator”.  Monografia zmierza do odtworzenia bieżącego stanu organizmu państwa, jego rzeczywistej konstytucji – takiej, jaką jest ona w praktyce. W tym celu autorzy zestawiają zjawiska społeczne oraz mechanizmy sprawowania władzy, które znane były z pomajowych rządów sanacji, jak i późniejszego okresu PRL, ze współczesnymi elementami życia politycznego. Publikacja jest dostępna pod linkiem:
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/kancelaria/wydawnictwa/pdf/nasza_konstytucja_do_internetu.pdf.

Aktualne wyzwania prawa wyborczego

Redakcja naukowa: Marek Zubik, Jan Podkowik

Publikacja obejmuje rozważania na temat różnych instytucji prawa wyborczego oraz ich praktycznego wykorzystania, zwłaszcza z perspektywy doświadczeń lat 2018-2020 oraz organizacji wyborów w warunkach nadzwyczajnych. Książka jest skierowana w szczególności do studentów wydziałów prawa i administracji oraz praktyków i teoretyków prawa wyborczego.

European Constitutional Courts towards Data Retention Laws

Redakcja naukowa: Marek Zubik, Jan Podkowik, Robert Rybski

Książka jest jednym z efektów projektu badawczego kierowanego przez prof. Marka Zubika pt. „Wpływ orzecznictwa europejskich sądów konstytucyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE na kształtowanie uniwersalnej treści wolności komunikowania się w Europie w dobie rozwoju technologicznego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS 9 (DEC-2015/17/B/HS5/01408). Została wydana przez wydawnictwo Springer. Szczegółowe informacje o publikacji dostępne są na stronie wydawnictwa: https://www.springer.com/gp/book/9783030571887.

Meandry demokratycznego państwa prawnego

Redakcja naukowa: Marek Zubik, Filip Dymitrowski

Publikacja przedstawia dorobek obrad X Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, który odbył się na przełomie marca i kwietnia 2017 r. Tematykę książki stanowią aktualne problemy funkcjonowania konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.

XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r.

Redakcja naukowa: Marek Zubik

Publikacja obejmuje teksty poświęcone analizie wybranych instytucji prawa konstytucyjnego z perspektywy 15 lat obowiązywania Konstytucji RP. Książka jest jednocześnie dedykowana doc. dr Zdzisławowi Jaroszowi jako jego księga jubileuszowa.

Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce

Redakcja naukowa: Marek Zubik

Książka jest owocem refleksji nauki prawa konstytucyjnego nad polską drogą demokratyzacji życia publicznego przełomu XX i XXI w. Rozważania te miały miejsce w ramach odbywającego w dniach 19-21 czerwca 2009 r., w historycznych gmachach Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego.