Mobile menu

dr Jan Podkowik

e-mail: j.podkowik[at]wp.pl
telefon: 022 55-20-692

Dr Jan Podkowik – absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Center for American Law (2009). Stopień doktora nauk prawnych (z wyróżnieniem) uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w maju 2013 r.

W latach 2013–2014 pracował jako adiunkt w Zakładzie Prawa Bezpieczeństwa, na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od 1 października 2014 r. do 31 października 2016 r. był zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach stażu podoktorskiego FUGA 2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki („Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla stosunków cywilnoprawnych”; DEC 2013/08/S/HS5/00212/2).

W pracy naukowej zajmuje się problematyką źródeł prawa, sądownictwa konstytucyjnego, konstytucyjnych podstaw prawa cywilnego i konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa państwa.

EnglishGermanfrenchSpain