Aktualności

Kontakt

Katedra Prawa Konstytucyjnego
bud. Collegium Iuridicum I
pok. 415, 416, 417
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. (22) 55 20 397
fax. (22) 55 24 316
konstytucja@wpia.uw.edu.pl