Mobile menu
Wrz, 16 czw

Informacja na temat egzaminu na kierunku PRAWO dla osób z przywróconym terminem z 24 września 2021 r.

pkuklinski

Przed przystąpieniem do egzaminu zdający powinni zapoznać się z zarządzeniem nr 1/04/2021 Prodziekana ds. studenckich WPiA UW z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń na WPiA UW w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dostępnym pod linkiem: https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/akty-prawne. Egzamin pisemny dla osób z przywróconym terminem zostanie przeprowadzony na dedykowanej platformie […]

Wrz, 9 czw

Informacja na temat trybu konsultacji w sprawie wyników egzaminu z 2 września 2021 r.

pkuklinski

Informujemy, że istnieje możliwość konsultacji stacjonarnej w sprawie wyników egzaminu z 2 września 2021 r. Zainteresowani powinni przesłać najpóźniej do 14 września (wtorek) do końca dnia zgłoszenie na adres e-mail: m.szwed@uw.edu.pl. Konsultacje odbędą się 17 września (piątek) o godz. 10.00 w Collegium Iuridicum I (sala nr 417).

Sie, 23 pon

Informacja na temat przeprowadzenia egzaminu z prawa konstytucyjnego na kierunku PRAWO w sesji poprawkowej z 2 września 2021 r.

pkuklinski

Przed przystąpieniem do egzaminu zdający powinni zapoznać się z zarządzeniem nr 1/04/2021 Prodziekana ds. studenckich WPiA UW z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń na WPiA UW w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dostępnym pod linkiem: https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/akty-prawne. Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony na dedykowanej platformie akademickiej Kampus-Egzaminy, dostępnej pod […]