Mobile menu
Kwi, 11 nie

Odszedł Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło

Monika Żabicka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dra hab. Wiesława Skrzydły, nestora polskiego prawa konstytucyjnego, wieloletniego profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia.   Kierownik, pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego    

Mar, 3 śr

Informacja na temat wyników egzaminów z 27 lutego i 1 marca 2021 r. na Podyplomowym Studium Administracji i kierunku Administracja

pkuklinski

Informujemy, że istnieje możliwość konsultacji zdalnej w sprawie wyników egzaminów z 27 lutego i 1 marca 2021 r. na Podyplomowym Studium Administracji Publicznej z przedmiotu „Prawo konstytucyjne” oraz na kierunku Administracja z przedmiotów „Konstytucyjne podstawy administracji publicznej” (studia stacjonarne) i „Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej” (studia stacjonarne i niestacjonarne). Konsultacje zostały zaplanowane na dzień 8 […]

Mar, 1 pon

Informacja na temat wyników egzaminu z 27 lutego 2021 r. na kierunku Administracja

Monika Żabicka

Informujemy, że istnieje możliwość konsultacji zdalnej w sprawie wyników egzaminu z 27 lutego 2021 r. na kierunku Administracja z przedmiotu „Konstytucyjne podstawy administracji publicznej” (studia niestacjonarne). Konsultacje zostały zaplanowane na dzień 5 marca (piątek) od godz. 18.00. Zainteresowani studenci powinni przesłać do 5 lutego (piątek) do godz. 12.00 zgłoszenie na adres: m.zabicka@wpia.uw.edu.pl .