mgr Konrad Rydel

e-mail: k.rydel@wpia.uw.edu.pl

Notka biograficzna:

Ukończył z wyróżnieniem studia w ramach Kolegium MISH UW na kierunku prawo. Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego od 2018 r. Obecnie zatrudniony w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2016 r. ukończył studia licencjackie z filologii nowogreckiej. Stypendysta dwóch programów językowych: IMXA organizowanego przez Instytut Studiów Bałkańskich w Tesalonikach oraz THYESPA organizowanego przez Narodowy Uniwersytet imienia Joanisa Kapodistriasa w Atenach.

Tematem przygotowywanej rozprawy doktorskiej jest kontrola konstytucyjności prawa w Republice Greckiej.