Mobile menu
background

mgr Robert Rybski


e-mail: robert.rybski@wpia.uw.edu.pl

Notka biograficzna:
Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW od 2012 r.; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (prawo) oraz Humboldt-Universität zu Berlin (LL.M.); związany ze społeczeństwem obywatelskim, pracował m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z pogranicza prawa konstytucyjnego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska; praca magisterska pt. „Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych”, przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Zubika, otrzymała II nagrodę w III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka. Zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Zainteresowania badawcze:

  • prawo konstytucyjne porównawcze
  • sądownictwo konstytucyjne
  • konstytucyjne prawa i wolności
EnglishGermanfrenchSpain