dr Robert Rybski

Notka biograficzna:

Doktor nauk prawnych; adiunkt oraz Kierownik studiów „Zrównoważone finanse – Podyplomowe Studium Prawno-Finansowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył:

 • Sustainable Finance Executive Programme w 2023 r.na University of Oxford;
 • International School in Nuclear Law w 2023 r. na University of Montpellier;
 • stacjonarne studia doktoranckie w 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • studia LL.M. w 2012 r. na Humboldt-Universitätzu Berlin;
 • studia prawnicze w 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Obroniona w 2018 roku rozprawa doktorska poświęcona jest problematyce energetyki jądrowej w Niemczej i stanowi opracowanie z pogranicza niemieckiego prawa konstytucyjnego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska.

Związany w przeszłości ze społeczeństwem obywatelskim, pracował m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ludwig Boltzmann InstitutfürMenschenrechte, Fundacji ClientEarth Poland, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Obecnie zatrudniony w administracji publicznej na stanowisku Eksperta w Departamencie Infrastruktury i Obrotu Gieldowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2015 roku jest Delegowanym Ekspertem Narodowym Rzeczpospolitej Polskiej jako członek unijnego gremium normodawczegoCommodityDerivativesTask Force (CDTF) funkcjonującego w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA), a także jednego światowego gremium normodawczego: IOSCO Committee 7 on Derivatives (International Organization of Securities Commissions).


Szczegółowe CV badawcze: https://uw.academia.edu/RobertRybski/CurriculumVitae


Wszystkie publikacje oraz sylabusy zajęć dostępne są pod adresem:
http://uw.academia.edu/RobertRybskiWybrane publikacje:

 • R. Rybski Energy in the European Green Deal: Impacts & recommendations for MENA
  countries
  , “Journal of World Energy Law & Business” (wydawnictwo Oxford University
  Press) z 2023 r. Nr 1, https://doi.org/10.1093/jwelb/jwac033;
 • R. Rybski German Nuclear Waste:Changes in Policy and Law, Routledge 2022,
  https://doi.org/10.4324/9781003198086;
 • M. Zubik, J. Podkowik, R. Rybski Judicial Dialogue on Data Retention Laws. A
  Breakthrough for European Constitutional Courts?
  “International Journal of
  Constitutional Law” (wydawnictwo Oxford University Press) z 2021 r. vol. 19, issue 5,
  https://doi.org/10.1093/icon/moab132;

 • European Constitutional Courts Towards Data Retention Laws red. M. Zubik, J.
  Podkowik, R. Rybski, Springer Nature 2021, https://doi.org/10.1007/978-3-030-57189-4;
 • R. Rybski Zrównoważony rozwój a dobra administracja [w:] Wokół kryzysu
  praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława
  Wyrzykowskiego, red. A. Bodnar, A. Ploszka, Warszawa 2020;
 • J. Roberts, F. Bodman, R. Rybski Community Power: Model Legal Frameworks for
  Citizen-owned Renewable Energy
  ,  Londyn 2014.