Mobile menu
21 marca 2017

Terminy egzaminów pisemnych z prawa konstytucyjnego oraz możliwość zdawania egzaminu ustnego dla studentów MISH i cudzoziemców

Michał Piechota

Egzaminy pisemne

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z przedmiotu prawo konstytucyjne na kierunku prawo odbędą się:

  • w sesji zerowej w dniu 31 maja;
  • w sesji zwykłej w dniu 22 czerwca.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przeprowadzania egzaminu: http://konstytucja.wpia.uw.edu.pl/dydaktyka/egzamin/

Zdającym przypominamy, że w trakcie egzaminu niedozwolone jest posiadanie urządzeń technicznych służących do porozumiewania się na odległość, w tym telefonów komórkowych.

Egzaminy ustne

Uprzejmie informujemy, że studenci MISH i studenci będący obcokrajowcami mogą zdawać egzamin z prawa konstytuyjnego w formie ustnej w dniach 18 maja albo 8 czerwca od godz. 17.30 w sali 417 Collegium Iuridicum I. Uprawnieni studenci, którzy są zainteresowani taką formą zdawania egzaminu, muszą zarejestrować się przez wysłanie maila do dnia 10 maja na adres: zapisegz@wp.pl
W treści maila należy wskazać wyłączenie: imię, nazwisko, nr albumu, tytuł uprawniający do udziału w egzaminie w formie ustanej oraz wybrany termin egzaminu.

EnglishGermanfrenchSpain