Mobile menu
image_1

Akty normatywne

Dokonany wybór aktów normatywnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej jest wyrazem naszych doświadczeń dydaktycznych. W pełni prezentuje podstawowy materiał źródłowy do nauki prawa konstytucyjnego w ramach studiów uniwersyteckich. Zawarte w nim akty normatywne nie wyznaczają jednak w sposób ścisły i wyczerpujący materii należącej do prawa konstytucyjnego. Niejednokrotnie świadomie zdecydowaliśmy się na wyjście poza sztywno rozumiane granice gałęzi nauki prawa przedstawianej dokonywane w ramach wykładów kursowych. Struktura wewnętrzna zbioru została oparta na systematyce Konstytucji RP. Ułatwia to, naszym zdaniem, poruszanie się w obrębie dużej liczby przepisów i aktów.

Rzeczpospolita

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Źródła prawa

Prawo parlamentarne i wyborcze

Władza wykonawcza

Samorząd terytorialny

Władza sądownicza oraz prokuratura

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Finanse publiczne

Stany nadzwyczajne

EnglishGermanfrenchSpain