Mobile menu
materiały

Egzamin

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przeprowadzania egzaminu końcowego oraz zasadami uznawania oceny z egzaminu z prawa konstytucyjnego zdanego poza Wydziałem Prawa i Administracji UW.

Kierunek PRAWO
Kierunek ADMINISTRACJA
Zasady przepisywania ocen
EnglishGermanfrenchSpain