Mobile menu

Doc. dr Zdzisław Jarosz

e-mail: z.jarosz@wpia.uw.edu.pl
telefon: 022 55-24-311

Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1954). Jeszcze jako student ostatniego roku został asystentem w Katedrze Prawa Państwowego. Pozostaje z nią związany do dzisiaj. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych został adiunktem (1964), obecnie zatrudniony na stanowisku docenta.

Pełnił na Wydziale funkcje m.in. prodziekana (1978-1981) oraz dyrektora Instytutu Nauk o Państwie i Prawie (1987-1990). Wieloletni kierownik Zakładu, a następnie Katedry Prawa Konstytucyjnego. Promotor wielu prac magisterskich oraz czterech prac doktorskich. Wykładał, jako professeur invité, na uniwersytetach francuskich – w Paryżu, Poitiers i Hawrze.

Współpracował z Kancelarią Prezydenta RP i Kancelarią Sejmu. Były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Uczestnik prac nad przygotowaniem nowej Konstytucji RP.

Autor, współautor i redaktor wielu prac naukowych, dotyczących m.in. prawa wyborczego i instytucji referendum, problematyki parlamentarnej oraz prawa konstytucyjnego porównawczego.

Opr. na podst.: L. Garlicki, Zdzisław Jarosz – życiorys i twórczość naukowa, [w:] Konstytucja – wybory – parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000