Mobile menu
background

mgr Beata Szepietowska

e-mail: b.szepietowska@wpia.uw.edu.pl
telefon: 022 55-24-387

Notka biograficzna:

Beata Szepietowska ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW w 1987 r. obroną pracy magisterskiej nt. odwołalności posła, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. L.  Garlickiego. Od 1992 do 2003 r. pracowała w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, przygotowując opinie i ekspertyzy dotyczące przedkładanych projektów ustaw i uchwał, w szczególności z zakresu prawa konstytucyjnego i parlamentarnego. Prowadziła także wykłady dla posłów i pracowników Kancelarii, których przedmiotem były „Zasady tworzenia prawa”. W latach 2003 – 2007 w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego na samodzielnym stanowisku do spraw orzecznictwa, od 2007 r. wicedyrektor tego Zespołu, a od 2010 r. jego dyrektor. Na Wydziale Prawa prowadzi zajęcia na  Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych, obejmujące problemy stanowienia prawa w praktyce na gruncie „Zasad techniki prawodawczej”. Zainteresowanie naukowe wiąże z koncepcją źródeł prawa i kontrolą ich hierarchicznej zgodności.

Zainteresowania badawcze:

  • koncepcja źródeł prawa i kontrola ich hierarchicznej zgodności.

Prowadzone zajęcia: Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych

EnglishGermanfrenchSpain