Mobile menu
background

prof. dr hab. Janusz Trzciński

janusztrzcinski200

e-mail: j.trzcinski@wpia.uw.edu.pl
telefon: 022 5524311

Notka biograficzna:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończeniu studiów (1965) rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Państwowego, początkowo w charakterze stażysty, a od 1966 r. jako asystent. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1971 r., a w 1978 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1986 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych, a w 8 lat później został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1984-1987 pełnił funkcję prodziekana, a następnie od 1987 do 1993 r. dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W X kadencji Sejmu w latach 1989-1991 był posłem i przewodniczącym Komisji Ustawodawczej. Uczestniczył w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która w 1997 r. przygotowała projekt konstytucji. W grudniu 1993 r. został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa do końca listopada 2001 r. W latach 2001-2004, z krótką przerwą, pełnił funkcję sędziego NSA w Warszawie. W okresie 2002-2004(maj) był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, w tym czasie również uczestniczył w pracach Konwentu Europejskiego przygotowującego projekt konstytucji europejskiej. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 maja 2004 r. prof. Janusz Trzciński powołany został na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Profesor jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Legislacji, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. W czerwcu 2004 r., podczas kolokwium w Hadze, został wybrany na zastępcę przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej. Jest autorem licznych opracowań naukowych (monografii, komentarzy, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się głównie wokół teoretycznych zagadnień dotyczących organów państwowych, konstytucji oraz sądownictwa konstytucyjnego. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Zasłużony dla Opolszczyzny, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2001r. otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. (Źródło: www.nsa.gov.pl)

Prowadzone zajęcia:

EnglishGermanfrenchSpain