Mobile menu

prof. dr hab. Leszek Garlicki

leszekgarlicki200

e-mail: l.garlicki@wpia.uw.edu.pl

Leszek Garlicki urodził się 23 sierpnia 1946 roku w Warszawie. W 1968 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1973 roku uzyskał tytuł doktora, a w 1978 roku habilitował się. Od 1987 roku profesor prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1981-1987 był dyrektorem Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW, a w latach 1987-1989 – kierownikiem Zakładu Prawa Konstytucyjnego. Od 1991 do 1994 roku był dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. W latach 1987-1992 i 2002 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 1990 do 1992 roku był członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 1999-2002 był prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Wykładowca na kilkunastu uniwersytetach m.in. w: USA, FRN, Francji i Japonii. Pracuje w komitetach redakcyjnych: Państwa i Prawa (1987-2004), Przeglądu Sądowego (od 1990), Przeglądu Sejmowego (od 1992) Annuaire International de Justice Constitutionnelle (od 1987), Revue Francaise de Droit Constitutionnel (od 1990). Autor ponad dwustu książek i publikacji. W latach 1993-2001 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Od lipca 2002 roku Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka W Strasburgu.