Sesja egzaminacyjna 2019/2020 kierunek Administracja

Informujemy, iż zostały ustalone terminy egzaminów na kierunku ADMINISTRACJA, 2019/2020. Przedmiot Konstytucyjne podstawy administracji publicznej: Administracja st. stacjonarne: 03/02/2020 godz. 9:00, Aula im. Adama Mickiewicza (Auditorium Maximum); Administracja st. zaoczne: 02/02/2020 godz. 12:00,  sala A (Auditorium Maximum). Przedmiot Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej: Administracja st. stacjonarne: 05/02/2020 godz. 12:00, sale A2 Dowiedz się więcej…

Nekrolog Pana Profesora Wojciecha Orłowskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dra hab. Wojciecha Orłowskiego, Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia. Kierownik, pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Konkurs „Czas na Twój Głos!”

Uprzejmie informujemy, iż 4 grudnia (środa) o godz. 10.30 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbędzie się finał konkursu z wiedzy z zakresu prawa wyborczego „Czas na Twój Głos!” z udziałem uczniów ze szkół działających w programie partnerskim WPiA UW, współorganizowany przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego. W finale uczniowie zaprezentują wystąpienie na Dowiedz się więcej…