Egzamin ustny z prawa konstytucyjnego na kierunku Prawo

Opublikowane przez Marek Kaczmarczyk w dniu

Informujemy, że egzamin z prawa konstytucyjnego w formie ustnej (w szczególności dla studentów posiadających indywidualną zgodę Dziekana, MISH, obcokrajowców oraz osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) przeprowadzony przez Kierownika Katedry odbędzie się w następujących terminach:

  • 23 maja 2024 r. (czwartek), egzamin rozpocznie się o godz. 13.30;
  • 13 czerwca 2024 r. (czwartek), egzamin rozpocznie się o godz. 13:30.

Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej w sali 417 w Collegium Iuridicum I.

Warunkami przystąpienia do egzaminu są:

  • zaliczenie ćwiczeń,
  • wyrażenie woli złożenia egzaminu w formie ustnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: mp.kaczmarczyk@uw.edu.pl, czego należy dokonać nie później niż 16 maja 2024 r., wskazując w treści wiadomości podstawę do złożenia egzaminu w formie ustnej oraz preferowany termin egzaminu.

Warunkiem wpisania oceny z egzaminu ustnego jest dokonanie rejestracji poprzez USOS na egzamin w formie pisemnej (w sesji zerowej lub zasadniczej).

Zapisy na egzamin będą odbywały się w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc na poszczególne terminy. Każdy zdający otrzyma informację o wyznaczonym terminie i konkretnej godzinie egzaminu najpóźniej 19 maja 2024 r.

Kategorie: Aktualności