Sesja egzaminacyjna 2022/2023, kierunek Prawo – egzamin ustny z Prawa konstytucyjnego

Opublikowane przez pkuklinski w dniu

Informujemy, że egzamin z prawa konstytucyjnego w formie ustnej (w szczególności dla studentów posiadających indywidualną zgodę Dziekana, MISH, obcokrajowców, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz osób obecnych na co najmniej 3 z 4 wykładów z prawa konstytucyjnego, odnotowanych na liście obecności) przeprowadzony przez Kierownika Katedry odbędzie się w następujących terminach:

  • 1 czerwca 2023 r., czwartek, egzamin rozpocznie się o godz. 13.30;
  • 2 czerwca 2023 r., piątek, egzamin rozpocznie się o godz. 14.00;
  • 9 czerwca 2023 r., piątek, egzamin rozpocznie się o godz. 10.30;
  • 21 czerwca 2023 r., środa, egzamin rozpocznie się o godz. 10.30;
  • 22 czerwca 2023 r., czwartek, egzamin rozpocznie się o godz. 10.30.

Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej w sali 417 w Collegium Iuridicum I.

Warunkami przystąpienia do egzaminu są:

  • zaliczenie ćwiczeń,
  • dokonanie rejestracji poprzez USOS na egzamin w formie pisemnej (w sesji zerowej lub zasadniczej),
  • wyrażenie woli złożenia egzaminu w formie ustnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: mp.kaczmarczyk@uw.edu.pl, czego należy dokonać nie później niż 26 maja 2023 r., wskazując w treści wiadomości tytuł uprawniający do złożenia egzaminu w formie ustnej oraz dwa terminy w kolejności preferencji.

Zapisy na egzamin będą odbywały się w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc na poszczególne terminy. Każdy zdający otrzyma informację o wyznaczonym terminie i konkretnej godzinie egzaminu najpóźniej 28 maja 2023 r.

Kategorie: Aktualności