Mobile menu

Aktualności

Maj, 6 czw

Terminy egzaminów ustnych z prawa konstytucyjnego na kierunku Prawo w sesji egzaminacyjnej 2020/2021

pkuklinski

Informujemy, że egzamin z prawa konstytucyjnego w formie ustnej (dla studentów posiadających indywidualną zgodę Dziekana, MISH, obcokrajowców oraz osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) odbędzie się w godz. 12.00-14.00 w następujących terminach: 15 czerwca 2021 r. (wtorek), 1 lipca 2021 r. (czwartek). Egzamin zostanie przeprowadzony w formule zdalnej (za pomocą Google Meet). Warunkami przystąpienia do egzaminu […]

Kwi, 21 śr

Sesja egzaminacyjna 2020/2021, kierunek Prawo

Monika Żabicka

  Informujemy, iż zostały ustalone terminy egzaminów z przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Prawo, 2020/2021: 1) egzamin „przedterminowy”: 7 czerwca (poniedziałek), 12.00 – 12.45, 2) egzamin w sesji zasadniczej: 16 czerwca (środa),  12.00 – 12.45 (I tura), 13.00 – 13.45 (II tura).

Kwi, 11 nie

Odszedł Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło

Monika Żabicka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dra hab. Wiesława Skrzydły, nestora polskiego prawa konstytucyjnego, wieloletniego profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia.   Kierownik, pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego    

Mar, 3 śr

Informacja na temat wyników egzaminów z 27 lutego i 1 marca 2021 r. na Podyplomowym Studium Administracji i kierunku Administracja

pkuklinski

Informujemy, że istnieje możliwość konsultacji zdalnej w sprawie wyników egzaminów z 27 lutego i 1 marca 2021 r. na Podyplomowym Studium Administracji Publicznej z przedmiotu „Prawo konstytucyjne” oraz na kierunku Administracja z przedmiotów „Konstytucyjne podstawy administracji publicznej” (studia stacjonarne) i „Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej” (studia stacjonarne i niestacjonarne). Konsultacje zostały zaplanowane na dzień 8 […]

Mar, 1 pon

Informacja na temat wyników egzaminu z 27 lutego 2021 r. na kierunku Administracja

Monika Żabicka

Informujemy, że istnieje możliwość konsultacji zdalnej w sprawie wyników egzaminu z 27 lutego 2021 r. na kierunku Administracja z przedmiotu „Konstytucyjne podstawy administracji publicznej” (studia niestacjonarne). Konsultacje zostały zaplanowane na dzień 5 marca (piątek) od godz. 18.00. Zainteresowani studenci powinni przesłać do 5 lutego (piątek) do godz. 12.00 zgłoszenie na adres: m.zabicka@wpia.uw.edu.pl .

Lut, 18 czw

Informacja na temat przeprowadzenia egzaminów poprawkowych z przedmiotów „Konstytucyjne podstawy administracji publicznej” i „Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej” na kierunku Administracja w sesji zimowej 2020/21

pkuklinski

Poprawkowe egzaminy pisemne z przedmiotów „Konstytucyjne podstawy administracji publicznej” i „Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej” na kierunku Administracja zostaną przeprowadzone na platformie akademickiej Kampus-Egzaminy, dostępnej pod linkiem: https://kampus-egzaminy2.ckc.uw.edu.pl/. Każdy zdający loguje się na platformie, używając tego samego loginu i hasła, którymi dysponuje na potrzeby logowania do systemu Usosweb. Egzaminy odbędą się w następujących terminach: „Konstytucyjne podstawy […]

Lut, 18 czw

Informacja na temat przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z przedmiotu „Prawo konstytucyjne” na Podyplomowym Studium Administracji w sesji zimowej 2020/21

pkuklinski

Egzamin pisemny z przedmiotu „Prawo konstytucyjne” na Podyplomowym Studium Administracji odbędzie się 27 lutego 2021 r. o godzinie 14.15 w formie online. Egzamin odbędzie się w trakcie spotkania na platformie Google Meet, dostępnego pod linkiem: meet.google.com/xiz-ggvs-vji, na które należy się zalogować co najmniej 10 minut wcześniej, tj. do godz. 14.05. Zdający powinni brać pod uwagę, […]

Lut, 16 wt

Poprawkowa sesja egzaminacyjna 2020/2021 kierunek Administracja i Podyplomowe Studium Administracji

pkuklinski

Informujemy, że zostały ustalone terminy egzaminów poprawkowych na kierunkach ADMINISTRACJA i PODYPLOMOWE STUDIUM ADMINISTRACJI w semestrze zimowym 2020/2021. Administracja: 1. Przedmiot Konstytucyjne podstawy administracji publicznej: Administracja st. stacjonarne: 1/03/2021, godz. 12.00 Administracja st. zaoczne: 27/02/2021, godz. 10.00 2. Przedmiot Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej: Administracja st. stacjonarne: 1/03/2021, godz. 16.00 Administracja st. zaoczne: 27/02/2021, godz. 15.00   […]

Lut, 15 pon

Informacja dotycząca wyników egzaminu z 13 lutego 2021 r. na kierunku Administracja

Monika Żabicka

Informujemy, że istnieje możliwość konsultacji zdalnej w sprawie wyników egzaminu z 13 lutego 2021 r. na kierunku Administracja z przedmiotu „Konstytucyjne podstawy administracji publicznej” (studia niestacjonarne). Konsultacje zostały zaplanowane na dzień 17 lutego (środa) od godz. 20.00 oraz na dzień 20 lutego (sobota) od godz. 14.00. Zainteresowani studenci powinni przesłać do 19 lutego (piątek) zgłoszenie […]

Lut, 7 nie

Informacja dotycząca wyników egzaminów z 6 lutego 2021 r. na kierunku Administracja i Podyplomowym Studium Administracji

pkuklinski

Informujemy, że istnieje możliwość konsultacji zdalnej w sprawie wyników egzaminów z 6 lutego 2021 r. na kierunku Administracja z przedmiotu „Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej” (studia zaoczne) oraz Podyplomowym Studium Administracji z przedmiotu „Prawo konstytucyjne”. Konsultacje zostały zaplanowane na dzień 10 lutego (środa) od godz. 13.00. Zainteresowani studenci powinni przesłać najpóźniej do 9 lutego (wtorek) do […]