Mobile menu
26 października 2020

XVI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

Monika Żabicka

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego “Legislator” na WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na XVI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Wydarzenie to jest swoistą „kontynuacją” zjazdu, który ze względu na sytuację epidemiologiczną nie mógł odbyć się w kwietniu tego roku.

Spotkanie odbędzie się w dniach 13-14 listopada w formie online. W przypadku chęci uczestniczenia w formie biernej prosimy o wypełnienie FORMULARZA.

Oficjalnemu otwarciu będzie towarzyszyło wystąpienie opiekuna „Legislatora” i przewodniczącego Katedry Prawa Konstytucyjnego UW prof. dr. hab. Marka Zubika oraz przemówienie Dziekana WPiA UW prof. dr. hab. Tomasza Giaro. Następnie w ramach panelu eksperckiego będziemy mieli zaszczyt usłyszeć wykłady: dr hab. Hanny Suchockiej, prof. UAM, dr hab. Anny Rakowskiej-Trela, prof. UŁ, dr. hab. Ryszarda Balickiego oraz Wojciecha Hermelińskiego.

Drugiego dnia, na trzech panelach, swoje teksty wygłoszą uczestnicy projektu „Aktualne problemy prawa wyborczego”, na podstawie których po zakończeniu konferencji zostanie wydana recenzowana monografia naukowa.

Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia należy kierować na adres: zjazdknpk2020@gmail.comknlegislator@gmail.com lub poprzez fanpage Legislatora dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/knpklegislator.