Mobile menu
21 września 2020

Informacja na temat egzaminu na kierunku PRAWO dla osób z przywróconym terminem

Monika Żabicka

Informujemy, że egzamin pisemny dla osób z przywróconym terminem zostanie przeprowadzony na dedykowanej platformie akademickiej Kampus-Egzaminy, dostępnej pod linkiem: https://kampus-egzaminy2.ckc.uw.edu.pl/. Zdający przystępuje do egzaminu zgodnie z rejestracją oraz loguje się na platformie używając tego samego loginu i hasła, którymi dysponuje na potrzeby systemu Usosweb.

Egzamin odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 12.00.

Prosimy jednak o zalogowanie się na platformie odpowiednio wcześniej (logowanie będzie możliwe 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu). Na rozwiązanie wszystkich zadań egzaminacyjnych przewidziano 45 minut od momentu  rozpoczęcia egzaminu (tj. od godz. 12.00). Zalogowanie się na platformie z opóźnieniem, tj. po rozpoczęciu egzaminu, będzie skutkowało skróceniem czasu dostępnego na rozwiązanie egzaminu. Rozwiązanie egzaminu nie będzie możliwe po godz. 12.45. Po upływie tego czasu rozpoczęte egzaminy zapiszą się automatycznie chyba, że zdający wcześniej ukończy egzamin i samodzielnie zapisze podejście.

Zdający może przystąpić do egzaminu tylko raz.

Struktura egzaminu i warunki przystąpienia są podane na stronie Katedry Prawa Konstytucyjnego w zakładce „Egzamin”, dostępnej pod linkiem: http://konstytucja.wpia.uw.edu.pl/dydaktyka/egzamin/.

Zdający wprowadzają wszystkie odpowiedzi bezpośrednio w formularzu, a nie przez załączenie dodatkowych plików. Kolejność rozwiązywania pytań wynika z formularza egzaminacyjnego. Ogólną zasadą jest, że udzielenie i zaakceptowanie odpowiedzi na poszczególne pytanie uniemożliwia powrót do niego i ewentualną zmianę odpowiedzi. Jednocześnie zdający decyduje ile czasu przeznaczy na wprowadzenie odpowiedzi na poszczególne pytania, choć nie może to trwać dłużej niż 45 minut przewidziane na rozwiązanie całego egzaminu.

W przypadku jakichkolwiek problemów, które wystąpią tuż przed lub w trakcie trwania egzaminu, np. z dostępem do platformy, łączem internetowym lub sprzętem komputerowym, prosimy o niezwłoczne (najlepiej jeszcze w trakcie trwania egzaminu lub bezpośrednio po jego zakończeniu) przesłanie informacji o wystąpieniu problemu wraz z jego krótkim opisem na dedykowany adres e-mailowy: prawokonstytucyjne@wpia.uw.edu.pl. Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby egzaminy spełniały standardy rzetelności. Na bieżąco monitorujemy ilość i czas trwania logowań zdających, aby wykluczyć wszelkie możliwe nieprawidłowości.

Zdający są zobowiązani do samodzielnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych. W trakcie egzaminu niedozwolone jest również posiadanie materiałów pomocniczych, w tym aktów prawnych.