Mobile menu

Publikacje

European Constitutional Courts towards Data Retention Laws

Redakcja naukowa: Marek Zubik, Jan Podkowik, Robert Rybski

Książka jest jednym z efektów projektu badawczego kierowanego przez prof. Marka Zubika pt. „Wpływ orzecznictwa europejskich sądów konstytucyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE na kształtowanie uniwersalnej treści wolności komunikowania się w Europie w dobie rozwoju technologicznego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS 9 (DEC-2015/17/B/HS5/01408). Została wydana przez wydawnictwo Springer. Szczegółowe informacje o publikacji dostępne są na stronie wydawnictwa: https://www.springer.com/gp/book/9783030571887.

Meandry demokratycznego państwa prawnego

Redakcja naukowa: Marek Zubik, Filip Dymitrowski

Publikacja przedstawia dorobek obrad X Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, który odbył się na przełomie marca i kwietnia 2017 r. Tematykę książki stanowią aktualne problemy funkcjonowania konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.

XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r.

Redakcja naukowa: Marek Zubik

Publikacja obejmuje teksty poświęcone analizie wybranych instytucji prawa konstytucyjnego z perspektywy 15 lat obowiązywania Konstytucji RP. Książka jest jednocześnie dedykowana doc. dr Zdzisławowi Jaroszowi jako jego księga jubileuszowa.

Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce

Redakcja naukowa: Marek Zubik

Książka jest owocem refleksji nauki prawa konstytucyjnego nad polską drogą demokratyzacji życia publicznego przełomu XX i XXI w. Rozważania te miały miejsce w ramach odbywającego w dniach 19-21 czerwca 2009 r., w historycznych gmachach Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego.