Mobile menu

Historia

Każdego kraju pomyślność spoczywa na wychowaniu publicznem, a kto chce naród jaki zagładzić,
niech w nim zgasi oświecenia pochodnie

Stanisław Staszic (1755-1826)

Tradycje nauczania prawa konstytucyjnego, zwanego w XIX wieku, za J. J. Rousseau, prawem politycznym, sięgają samych początków Uniwersytetu Warszawskiego, to jest roku 1808, w którym zainaugurowano w stolicy działalność Szkoły Prawa.

Wykład prawa politycznego, prowadzony w pierwszym okresie przez księdza Fr. Ksawerego Szaniawskiego, obejmował między innymi analizę rozwiązań przyjętych w obowiązującej ówcześnie konstytucji z 1807 r.: „przed ukończeniem rocznego biegu nauki, wystawiony będzie rys prawa politycznego w ogólności, z rozbiorem ustawy konstytucyjnej Księstwa Warszawskiego” (za: J. Bielińskim, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816 – 1831) Tom II, Skład Główny w Księgarni E. Wende i Ska, Warszawa 1911, s. 209). Już w czerwcu 1809 r. pierwsi słuchacze złożyli egzamin z prawa politycznego: „dnia 17 czerwca odbyli egzamin IPanowie: Marceli Czarnecki i Józef Bogusławski, obadwa odnieśli pożytek w stopniu najwyższym (.) z rozbioru Konstytucyi Księstwa Warszawskiego” (ze sprawozdania przesłanego ministrowi sprawiedliwości F.hr.Łubieńskiemu z dn. 30. 06. 1809 r.).

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi historii nauczania prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Warszawskim:

Kierownicy Katedry

Dzieje Wydziału Prawa funkcjonującego w Warszawie w latach 1869-1915 są okresem stosunkowo słabo znanym. Wiemy jednak, że funkcję kierownika Katedry Prawa Państwowego (dziś: Konstytucyjnego) pełnili wówczas:

  • Nikołaj Iwanowicz Chlebnikow 1869-1877
  • Aleksandr Lwowicz Błok 1877-1909
  • Wasilij Aleksandrowicz Sawalski 1909-1915

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Katedrą kierowali:

Profesorowie Katedry
Emerytowani pracownicy Katedry